Συντήρηση Καυστήρων

Καθαρισμός λέβητα και service καυστήρα από το τελεία οργανωμένο τμήμα εξειδικευμένων τεχνικών της ΕCΟservice με τις απαραίτητες άδειες εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αεριών καυσίμων.

Βρίσκεται πάντα στην διάθεση σας για να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο χώρο του λεβητοστασίου σας.

Ο καθαρισμός του λέβητα και το service του καυστήρα γίνεται από τους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Αναλαμβάνουμε:

  • Καθαρισμό του λέβητα
  • Συντήρηση και ρύθμιση καυστήρα
  • Μέτρηση καυσαερίων – έκδοση φύλλου ΠΕΡΠΑ
  • Εγκαταστάσεις λεβητοστασίων πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Τοποθέτηση ηλεκτρονικής αντιστάθμισης