Καθαρισμός Δεξαμενών

Ο καθαρισμός δεξαμενής πρέπει να πραγματοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες . Το πετρέλαιο σαν φυσικό προϊόν περιέχει μικρές ποσότητες χώματος, παραφίνης, νερού, θειάφι, κλπ, τα οποία σαν υπολοίματα κατακάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής σας.

Με τον καθαρισμό της δεξαμενής πετυχαίνετε πρώτα την προστασία της από τυχόν διαβρώσεις που προκαλούν τα καταλοιπα, στα τοιχώματα της, και δεύτερον την σωστή λειτουργία του καυστήρα σας .